Programma

Het programma is voor én door Rijswijkers gemaakt! Met de belangen van de Rijswijkse inwoners, ondernemers, winkeliers & sportverenigingen op 1.

Samenleving

Een Rijswijkse samenleving voor iedereen die wil meedoen. Rijswijks-Belang kijkt niet naar nationaliteit, ras, kleur of afkomst. Rijswijks-Belang kijkt naar gedrag.

Doneer of word lid

Wilt u bijdragen aan het groter maken van Rijswijks-Belang?
Lid worden kost €10,- per jaar en doneren kan al vanaf €5,-

Nieuws

Rijswijks-Belang
Rijswijks-Belang
1-12-2021 ( delen is lief)

€1000,- voor de gouden tip!

Fractievoorzitter Marc Weterings van Rijswijks-Belang: Tijd om de krachten te bundelen en ALLES op ALLES te zetten om deze laffe daders op te sporen.

Twee personen hebben vier dagen lang gebruik gemaakt van de pinpas van een 93-jarige man. Hoe ze precies aan de pas zijn gekomen is onduidelijk, maar wel duidelijk is dat ze bij meerdere geldautomaten en winkels ruim 6.000 euro hebben opgenomen.

Op het moment dat het slachtoffer ontdekt dat zijn portemonnee niet meer op de vaste plek in huis ligt, is het geld al verdwenen. Het is mogelijk dat de personen zich bij het slachtoffer thuis aan de Van Heutszstraat ( DenHaag) hebben voorgedaan als medewerkers van de thuiszorg, en dat ze op dat moment de pas en pincode in handen hebben gekregen, maar het is niet duidelijk.

Weterings: Dit raakt mij persoonlijk aangezien ik de familie van het slachtoffer al jaren goed ken.

"Het minste wat ik kan doen is hulp aanbieden om deze laffe daders zo snel mogelijk op te sporen en te laten berechten".

Daarom loof ik een beloning van €1000,- euro uit voor de gouden tip die leidt naar de daders.( besproken met de familie)

Herkent u onderstaande personen?

Stuur ons een bericht en de €1000,- is voor u.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4490368/vrouwen-pinnen-vier-dagen-op-rij-met-pinpas-van-93-jarige-hagenaar
Rijswijks-Belang
Rijswijks-Belang heeft 26 nieuwe foto's toegevoegd.
Rijswijks-Belang
Rijswijks-Belang
29-11-2018 - 29-11-2021

Mirjam ten Brummelaar-Hermans is actief binnen de fractie van Rijswijks-Belang als fractiemedewerker.

Al ruim 3 jaar trouw aan haar partij….een mooie aanloop naar een raadszetel. ( 2022-2026)

Programma

2018-2022

1. Ouderenloket in het stadhuis

Daar waar ouderen geholpen kunnen worden met het aanvragen van diverse zaken die via internet gaan (digitalisering).

2. Veiligheid

De veiligheid van inwoners van Rijswijk moet altijd bovenaan staan en niet de opbrengst van parkeerbonnen.
Om zo beter zicht te krijgen op ongenodigde gasten aan de deur (babbeltrucs).
BOA's / Toezichthouders (meer) zichtbaar inzetten voor de veiligheid van de Rijswijkers in wijken, winkelcentra en winkelgebieden in Rijswijk.

3. Verkeer

Aanpakken verkeersveiligheid.
Zebrapaden beter verlichten, verlichting in het zebrapad bij aankomst oversteker.
Kindvriendelijke wijken voorzien van zebrapaden.

4. Sluiting Apenhel

Daar waar nog 1500 apen zitten voor proeven. Afspraken uit 2003 nakomen van minister Loek Hermans om te gaan reduceren naar 0 apen in het BPRC (Biomedical Primate Research Centre). Proeven op apen is niet meer van deze tijd, met computersimulatie, cel weefselkweek & DNA.

5. Groenvoorziening

Groen onderhoud van 2 x per jaar naar 6 x per jaar. Onderhouden van perken, straten, algemeen groen in Rijswijk, onkruid verwijderen.
Meer onderzoek en onderhoud naar bomen. Zieke bomen vervangen voor nieuwe jonge bomen.

6. Parkeren

Rijswijks-Belang vindt het belachelijk dat Rijswijkers met een parkeervergunning ook elders in Rijswijk moeten betalen, per direct terugdraaien.
Voor héél Rijswijk 1 vergunning tegen gereduceerd tarief, weg waterbed-effect.
Blauwe zones terug bij winkelgebieden en bejaardentehuizen en scholen.

7. Handhaving

Handhaving / handhavers resetten:
Daar waar nodig is handhaving op: hondenpoep, fout parkeren, dumpen van vuil, zwerfvuil in alle buurten van Rijswijk.
Daar waar er geluiden uit de Rijswijkse samenleving komen, direct op af gaan.
Handhaving uitbreiden, zichtbaar de wijken in.

8. Inwoners / ondernemers / winkeliers

Opkomen voor en de belangen behartigen van inwoners, ondernemers en winkeliers in Rijswijk, de bureaucratie versnellen op het gemeentehuis.
Ondernemers een warm-welkom-gevoel geven, in plaats van een liever-niet-welkom-gevoel.

9. Cultureel erfgoed

Het bewaken van het Nederlands cultureel erfgoed: Sinterklaas mét Zwarte Piet, 1e en 2e Kerstdag, Hemelvaart, Pinksteren, Pasen, 4 mei dodenherdenking: herdenking van slachtoffers die voor onze vrijheid hebben gevochten in de 2e wereld oorlog 1940-1945 en 5 mei Bevrijdingsdag, bevrijding van de Duitse bezetting, 1940-1945.

10. Grenzen verleggen, waar je op lokaal beleid op vastloopt

In veel gevallen kan de gemeente niks doen vanwege 'Rijksbeleid'. Rijswijks-Belang is van mening dat een functie van een gemeenteraadslid niet hoort te stoppen aan de grens van Rijswijk. Bij een lokaal probleem waar landelijk rijksbeleid op rust, kaarten wij dit aan op landelijk niveau, zoals: de 2e kamer (ministers en kamerleden).

11. Afschaffen hondenbelasting

Afschaffen van deze belasting of deze hondenbelasting inkomsten gebruiken voor aanleg uitlaat velden en het onderhoud daarvan. Nu gaat de hondenbelasting naar de algemene reserves. Op diverse plaatsen opruimzakjes voor hondenpoep realiseren (deze zakjes gratis verstrekken). Meer afvalbakken voor hondenpoep realiseren in alle Rijswijkse wijken. Deze bakken ook geregeld ledigen.

12. Afval / zwerfvuil

Meer afvalbakken in Rijswijk, deze vaker ledigen. Ondergrondse vuilcontainers vaker controleren, indien nodig (vol) vaker ledigen.

13. Sportverenigingen

Meer aandacht voor sportverenigingen in het algemeen. Kadernota sport uitbreiden met meer aandacht voor invalide en mindervalide sporters.

14. Communicatie gemeente Rijswijk

Communicatie van de gemeente naar de inwoners Rijswijk drastisch verbeteren. Inwoners vooraf informeren in plaats van achteraf.

15. Leegstand voetbalvelden

Rijswijkse voetbalvelden aam de Schaapweg weer alten herleven.
Tevens de kantine doordeweeks gebruiken als clubhuis voor ouderen activiteiten.

16. Toegankelijkheid mindervalide

Rijswijkse evenementen verplichten om toegankelijkheid voor gehandicapten en minder valide te regelen. Een evenement hoort voor iedereen toegankelijk te zijn.

17. Invoering leegstandswet

Nel Kames' missie 2018-2022: aanpak leegstand Bogaard!

18. Meedoen in de maatschappij

Iedere Rijswijker zou zich moeten kunnen ontplooien om mee te kunnen doen in de maatschappij. Denk aan: o.a. leesbevordering, begrijpend lezen, taalstimulering, taalvaardigheid, digitale vaardigheid en eenzaamheidsbestrijding. Gemeente Rijswijk moet daar de faciliteiten beschikbaar voor blijven stellen.

19. Jeugd van Rijswijk

De jeugd van Rijswijk (12 tot 16 jaar) valt op dit moment tussen wal en schip. Een speeltuin is tot 12 jaar en het uitgaansleven is vanaf 16/18 jaar. Gemeente Rijswijk zou, in samenwerking met de Bibliotheek, Welzijn Rijswijk, Speeltuin Inter Amigos, Buvelio, De Eekhoorn, buurthuizen en wijkcentra in Rijswijk, thema-avonden kunnen organiseren voor deze doelgroep. Binnenactiviteiten: zoals darten, tafelvoetbal, biljarten, filmavonden, kaartavonden, maar ook huiswerkavonden. Seizoensgebonden meer activiteiten organiseren (ook met lente, herfst en winter).

20. Kinderen, jong volwassenen en volwassenen met een beperking

Rijswijks-Belang: Gemeente Rijswijk zou, in samenwerking met de Bibliotheek, Welzijn Rijswijk, Speeltuin Inter Amigos, Buvelio, De Eekhoorn, buurthuizen en wijkcentra in Rijswijk, thema-avonden kunnen organiseren voor deze doelgroep. Zoals workshops: knutselen, houtbewerking, koken, tekenen, kleuren, schilderen of een disco-avond.

21. Plan van aanpak grondwateroverlast

Er zijn periodes dat kelders, schuren en zelfs woningen vollopen met water in Rijswijk. Dit probleem is niet van hedendaags. Er zijn meerdere partijen die een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het grondwater: de perceeleigenaar, de gemeente Rijswijk en het waterschap. Rijswijks-Belang wil dat deze partijen hun verantwoordelijkheid nu eens een keer gaan nemen. Rijswijks-Belang wilt dat deze partijen gezamenlijk in dialoog gaan om tot een plan van aanpak te komen om dit probleem op te lossen.

Doneer of word lid

Wilt u bijdragen aan het groter maken van Rijswijks Belang?
Lid worden kost €10,- per jaar en doneren kan al vanaf €5,-

In de pers

behaalde / gerealiseerde resultaten 2018-2022

Uitgelicht: programmapunt 1 behaald!

Senioren krijgen ouderenloket in Rijswijks stadhuis

RijswijksBelang heeft hier regelmatig aandacht voor gevraagd, onze fractie werd geconfronteerd met aantal voorbeelden waar vooral mensen op leeftijd bij het gemeentehuis werden weggestuurd als ze vragen hadden over de digitalisering en of bepaalde formulieren. De partij RijswijksBelang diende hiervoor een motie in: “Help ouderen in het gemeentehuis”.

Het op 1 stip genoteerde speerpunt van RijswijksBelang “ het ouderenloket “ uit het verkiezingsprogramma werd op 7-11-2019  verzilverd tijdens het begrotingsdebat.

Voorzitter Marc Weterings:

Het is ons gelukt om ons grootste speerpunt, die met stip op één stond in ons verkiezingsprogramma te verzilveren in de gemeenteraad. Super trots!! Rijswijk krijgt een Ouderenloket/ excellente dienstverlening loket waar onze inwoners terecht kunnen met hun vragen. ”Het alleen op de maandag terecht kunnen met vragen in Stervoorde is nu voorbij, onze  ouderen horen wat ons betreft  maandag t/m vrijdag terecht kunnen met hun vragen, en dat hebben wij nu gerealiseerd.

Lees ook het artikel op Rijswijk TV

Uitgelicht: bus komt terug

De Muziekbuurt heeft gewonnen: bus komt terug in Rijswijk

De Muziekbuurt in Rijswijk krijgt z’n bus terug. Vanaf 13 december gaat een nieuwe buslijn, 51, de opgeheven haltes weer aan doen. De buurt en de lokale politiek hebben zich de blaren gevochten voor de bus. Alles hebben de buurtbewoners en de lokale partij Rijswijks Belang uit de kast gehaald om hun buslijn voor de Muziekbuurt terug te krijgen nadat die al sinds 2019 niet meer wordt gereden door de HTM. Demonstraties, inspreken in de gemeenteraad, de Rijdende Rechter, moties en filmpjes van ouderen die met hun boodschappen moeten sjouwen zonder goede busverbinding hebben hun vruchten afgeworpen. Bus 51 van de EBS gaat er eind dit jaar rijden.

Overige resultaten:

De Rijswijkse burger

Politieke partij Rijswijks-Belang is opgericht op 2 maart 2017. Er zijn een hoop ontwikkelingen gaande in ‘ons mooie dorp’ Rijswijk. Deze ontwikkelingen verdienen aandacht. Er zijn een aantal belangen, die van de gemeente, die van de overheid, maar ook die van de burger. De Rijswijkse burger welteverstaan.

 

Belangen van de Rijswijkers

Rijswijks-Belang vertegenwoordigt de belangen van de Rijswijkse burgers,ondernemers en sportverenigingen in de gemeenteraad in Rijswijk. Doelstelling om met zeer gedreven raadsleden, fractie ondersteuners en de achterban een stevig geluid te laten horen.

Passie

De gevestigde orde, zowel college partijen als oppositie partijen krijgen het maar niet voor elkaar om een brug te slaan tussen de politiek en de Rijswijkse burger. Inwoners van Rijswijk willen graag gehoord en serieus genomen worden.
Rijswijks-Belang maakt geen beloftes. De enige garantie die Rijswijks-Belang u kan geven is dat wij naar u luisteren en serieus nemen. Uw gevoel en mening, willen wij graag met passie en gedrevenheid vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Toegankelijk

Wij willen de meest toegankelijke partij worden met de grootst mogelijke aanhang!

 

Rijswijks-Belang: Voor én door Rijswijkers opgericht.

Fractie

Maak kennis met onze fractie.
Elk lid stelt de belangen van de Rijswijkse burgers, ondernemers en sportverenigingen voorop.

team

Grenzen verleggen

In uitzonderlijke gevallen moet je de grenzen verleggen, waar je op lokaal beleid tegen aanloopt, tot aan de 2e kamer aan toe.

Marc Weterings
Fractievoorzitter / Raadslid
team

Leegstand in de Bogaard

Een winkelcentrum hoort te bruisen, nu heeft de Bogaard de uitstraling van een spookstad. Wij hebben begrepen dat Rijswijk geen leegstand verordening heeft, met zo'n verordening kan de gemeente de leegstand in de Bogaard eenvoudiger aanpakken.

Nel Kames
Secretaris / Raadslid
team

-

Bianca Niesen
Fractiemedewerker
team

-

Mirjam ten Brummelaar-Hermans
Fractiemedewerker

Team Rijswijks Belang

Nr 1: Marc Weterings (1977)

 • Marc is oprichter en voorzitter van RijswijksBelang
 • Beroep: Al ruim 20 jaar werkzaam in dienstverlenende branche als Rayonleider.
 • Diverse leidinggevende diploma’s
 • Woonachtig in de wijk Steenvoorde

Nr 2: Nel Kames (1956)

 • Voorzitter CVAH ( centrale vereniging ambulante handel
 • Politieke ervaring: Kandidaat bij Trots op Nederland (Rita Verdonk) landelijk & Groep de Mos lokaal in DenHaag
 • Beroep : Al jaren actief als ondernemer ( Kames Bloemen)
 • Woonachtig in de wijk Muziekbuurt

Nr 3: Claire van Dam (1990)

 • Beroep: Heeft gewerkt bij het schadefonds geweldsmisdrijven in Rijswijk, was werkzaam in de logistiek bij de afdeling claims and Legal en recent stage gelopen bij KPN op de inkoopafdeling van IT.
 • Doet graag vrijwilligerswerk met ouderen en verstandelijk beperkte mensen bij het mooiste contact fonds van KPN.
 • Woonachtig in wijk Groot Steenvoorde Zuid

Nr 4: John van Overmeere (1968)

 • Beroep: Storemanager Fitnesswinkel, tevens Personal Trainer
 • Woonachtig in de wijk Plaspoelpolder

Nr 5: Bianca Niesen (1970)

 • Beroep: ZZP’er/ consulente voor Ladiesnight.
 • Naast haar huidige werkzaamheden is Bianca sinds 5 jaar vrijwilligster bij de dagopvang van Florence.
 • Woonde 10 jaar in de Muziekbuurt en nu 1 1/2 jaar nu woonachtig in de Bomenbuurt.

Nr 6: Jan Roosenburg (1965)

 • Beroep/opleiding: Hogere hotelschool, Management, BHV / EHBO, Materieel beheerder NBM Amstelland ( BAM )& Service Coördinator in betaald parkeersystemen en toegangscontrole systemen.
 • Daarnaast doet Jan nog een stukje vrijwilligers werk op een basisschool.
 • Woonachtig in de Strijp

Nr 7: Thomas Voshol (1991)

 • Beroep/ opleiding : VMBO-T
  Tegenwoordig is Thomas werkzaam in Gouda als leerling onderhoudsmonteur van las en snij apparatuur bij Bron-Gascare.
  Tevens ook trotse vrijwilliger bij het Museum Bescherming Bevolking in park Overvoorde.
 • Woonachtig in de wijk Te Werve

Nr 8: Franklin Delano Moquette (1946)

 • Beroep/ opleiding:
  HBO Wiskunde (MO-A), Franklin heeft diverse cursussen gevolgd op gebied van visstandbeheer, Leraar wiskunde in Den Haag en Boskoop, werkzaam geweest bij afdelingen Voorlichting, Promotie en Belangenbehartiging van Sportvisserij Nederland van 1993 tot 2011, ex-redacteur Hét Visblad, De Nederlandse Vliegvisser en NVVS-Contact.
 • Woonachtig in: Oud-Rijswijk

Nr 9: Michelle van den berg (1990)

 • Beroep:
  Vrijwilligster in de ouderenzorg
 • Woonachtig in Oud Rijswijk

Nr 10: Ashley De Jonge (1988)

 • Beroep: Pedagogisch medewerkster
 • Woonachtig in de wijk Groot Steenvoorde Zuid

Nr 11: Fred van den IJssel (1957)

 • Fred is mede eigenaar geweest van AJ Sport in Rijswijk
 • Beroep: Momenteel is hij werkzaam bij de afd Diplomatiek in Den-Haag
 • Woonachtig in Oud-Rijswijk

Nr 12: Susan Altorf (1973)

 • Beroep: Leidinggevende in de Zorg
 • Woonachtig in de wijk Steenvoorde Noord

Nr 13: Mirjam ten Brummelaar-Hermans (1985)

 • Beroep: Schadebehandelaar en marketingmanager.
 • Woonachtig in de wijk Te Werve

Nr 14: Ronald Zwier (1984)

 • Beroep: Fulltime banketbakker en DJ
 • Woonachtig in Oud Rijswijk

Nr 15: Debby Burgers (1978)

 • Beroep: Bloemiste en werkzaam in de zorg
 • Momenteel is Debby vrijwilligster bij meerdere organisaties
 • Woonachtig in het Rembrandtkwartier

Nr 16: Patricia van Zon (1982)

 • Assistent catering manager
 • Patricia is in haar vrije tijd mantelzorger
 • Woonachtig in de wijk Te Werve

Nr 17: Robert Oosterhoff (1975)

 • Beroep: Werkzaam in de autoschadeherstel
 • Woonachtig in de Muziekbuurt

Nr 18: Bibiana de Vos (1984)

 • Beroep: pedagogisch medewerkster
 • Doet nu vrijwilligers werk
 • Woonachtig in de Muziekbuurt

Nr 19: Maria Dijkhuizen-Farret Jentink (1947)

 • Beroep: Consumentenbond (juridische afdeling), verkeerskundig adviesbureau en laatste 25 jaar op het secretariaat van de Geschillencommissie (w.o. ruim 60 geschillencommissies resorteren) met name de Geschillencommissies Wonen en Advocatuur
 • Maria is met pensioen
 • Woonachtig in wijk Steenvoorde

Nr 20: Bianca Bezemer (1976)

 • Beroep: Pedagogisch medewerkster. Bianca werkt meer dan 20 jaar in de kinderopvang waarvan nu 14 jaar in een internationale crèche
 • Woonachtig in wijk Groot Steenvoorde Zuid

Nr 21: Cock de Lange (1969)

 • Beroep: logistiek coördinator
 • Woonachtig in de wijk Groot Steenvoorde Zuid

Nr 22: Ingrid de Lange (1961)

 • Werkzaam bij Florence thuiszorg
 • Ingrid doet ook vrijwilligers werk op 2 scholen gemeenschappen en is voorzitter van de VOR
 • Woonachtig in de wijk Groot Steenvoorde Zuid

Nr 23: Martin van Straaten (1988)

 • Beroep: Pedagogisch medewerker / taekwondo leraar ( wereldkampioen! )
 • Opleidingen: Electro monteur mbo2 / sport en bewegen mbo2 / sport en bewegen mbo3
 • Woonachtig in Den Haag, zoekend naar een woning in Rijswijk

Nr 24: Paul Oostveen

 • Beroep: HTM chauffeur / Uitvaart branche
 • Paul is vrijwilliger in de zorg
 • Woonachtig in de wijk Groot Steenvoorde Zuid

Team Toekomst Rijswijks Belang

Maatschappelijke organisaties

Rijswijks Belang steunt de volgende organisaties:

Het Knaaghof Rijswijk

EDEV - Een Dier Een Vriend

Zwembad De Put Rijswijk

Taekwon-Do Beuk Rijswijk

Gift 4 kids Rijswijk

Kids Foundation Rijswijk

Don Bosco

Kinderboerderij Het Akkertje Rijswijk

Speeltuin Buvelio Rijswijk

MFC Supportershome

KRSV Vredenburch

Red Lions Rijswijk

Rotary Rijswijk

Contact

  Wilt u ook lid worden van Rijswijks Belang? Heeft u tips voor ons? Of wilt u meer informatie?

  Neem dan contact op per mail, telefonisch of via het formulier.

  We horen u graag!

   

  • 06 813 85 363

  ©2021 Rijswijks Belang  |  Privacyverklaring

  Privacy instellingen

  Klik op 'Instellingen' om in te stellen hoe wij interactie mogen hebben met u en uw mobiele apparaat of computer.

  Privacy policy | Sluit
  Instellingen